21 Şubat 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "FTIR-based Comparative Analysis of Glucomannan Contents in Some Tuberous Orchids, and Effects of Pre-processing on Glucomannan Measurement", Arda Acemi, Özmen Çobanoğlu, Sevgi Türker, The Journal of The Science of Food and Agriculture, Accepted/In press - Kabul edildi/Baskıda, , (2019)
 • "Purification of Peroxidase from Amsonia orientalis by Three Phase Partitioning and Its Biochemical Characterization", Yonca Yuzugullu Karakus, Arda Acemi, Semih Işık, Yonca Duman, Separation Science and Technology, 53(5), 756-766, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "UV-C Stresinin 6-Benzilaminopürin Varlığında Çoğaltılmış Amsonia orientalis’in In vitro Sürgün Gelişimi ve Antioksidan Enzimleri Üzerine Etkileri ", Yonca Yüzügüllü Karakuş, Halil İ. Toygar, Arda Acemi, Yonca Avcı Duman, Fazıl Özen, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 44-52, (2018)
 • "A Preliminary Investigation on Developmental and Biochemical Responses of Amsonia orientalis to Ultraviolet-C Irradiation", Arda Acemi, Yonca Avcı Duman, Yonca Yüzügüllü Karakuş, Fazıl Özen, Advances in Horticultural Science, Accepted/In press, Kabul edildi/Baskıda, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Somatic Embryogenesis and Synthetic Seed Production in Amsonia orientalis Decne.", Ruhiye Kıran, Arda Acemi, Fazıl Özen, Abstract Book - International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, , , (2014)
 • "Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta’nın In vitro Gelişimine Etkileri", Arda Acemi, Ruhiye Kıran, Fazıl Özen, Özmen Çobanoğlu, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi , , , (2014)
Devamı »

Projeler

 • Tükenme Tehdidi Altındaki Amsonia orientalis “Mavi Yıldız” Bitkisinden Anti-Kanser Özellikteki Sekonder Metabolitlerin Eldesi, Saflaştırılması ve Bunların Kanserli Hücreler Üzerine Etki Mekanizmalarının Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Türkiye’de Yetişen Bazı Yabani Orkidelerin Glukomannan Verimlerinin Spektroskopik ve Enzimatik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Tükenme tehlikesi altındaki Mavi yıldız “Amsonia orientalis” bitkisinin stres proteinlerinin araştırılması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »