10 Aralık 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Wireless sensor network based extension to KNX home automation system", AHMET BURAK GÖKBAYRAK, SERMİN KILIVAN, SEMAVİ AKIN, ANIL ÇELEBİ, OĞUZHAN URHAN , TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES , , , (2016)
 • "Selective Gray-Coded Bit-Plane Based Low-Complexity Motion Estimation and its Hardware Architecture", Seda Yavuz, Anıl Çelebi, Muhammd Aslam, Oğuzhan Urhan, IEEE Transaction on Consumer Electronics, vol. 62, no. 1, 76-84, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "CPU-Kulis: 16-Bit Mikroişlemci Tasarımı ve Gerçeklenmesi", Ahmet TEKYILDIZ, Çağrı GÜVENEL, Anıl ÇELEBİ, Oğuzhan URHAN, M. Kemal GÜLLÜ, Sarp ERTÜRK, Otomasyon, 2010/3, 114-122, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "KNX Ev-Bina Otomasyon Sistemin Kablosuz Algılayıcı Ağı Temelli Bir Yaklaşımla Genişletilmesi", Ahmet Burak Gökbayrak, Sermin Kılıvan, Anıl Çelebi, Semavi Akın, Oğuzhan Urhan, GömSis 2014, GömSis 2014, 1, 1-4, (2014)
 • "Hardware Design of An Embedded Real-Time Acoustic Source Location Detector", Cagin Turkoglu, Serhat Cagdas, Anil Celebi, Sarp Erturk, NTMS 2014, New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2014 6th International Conference on, 1, 1-4, (2014)
Devamı »

Dersler

 • Elektronik I, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Elektronik I, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Elektronik Laboratuvarı I, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • İmge ve Video İşaretlerinde Sınıflandırma İşlemi için Donanımsal Hızlandırıcı
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Düşük Karmaşıklığa Sahip Hareket Kestirim Yaklaşımları ve Bunların Yonga Üzeri Sistem Tasarımları
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • HiperSpektral Sınıflandırma, bölütleme ve Tanıma (HISSET)
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »