20 Ağustos 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Infraclavicular block with ultrasound at amputated upper extremity", Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Ciğdem Nur Gök, Mine Solak, Kamil Toker, Ağrı, 22, 134-136, (2013)
Tez:
-
2) "Tek Akciğer Ventilasyonunda Çift Lümenli Tüp ile Bronşiyal Blokerin Karşılaştırılması", Kus A, Şahin T, Solak M, Toker K, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 9, 27-33, (2011)
Tez:
-
3) "Hastane Öncesi Hava Yolu Yönetiminin Uygulayıcı ve Donanım Yönünden Değerlendirilmesi", Kus A, Gurkan Y, Solak M, Toker K, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim , 9, 84-89, (2011)
Tez:
-
4) "Konjenital Trakeal Bronkusta Sağ Akciğer İzolasyonu", Kus A, Hosten T, Sahin T, Topçu S, Solak M, Toker K, Türk Anest Rean Der Dergisi , 37, 56-58, (2009)
Tez:
-
5) "Datura Stramonium İntoksikasyonu", Kus A, Baykara N, Hoşten T, Solak M, Sendrom Dergisi, 18, 87-92, (2006)
Tez:
-
6) "Lateral Sagittal infraklavikular blok: 3 hastada olgu sunumu", Hosten T, Gurkan Y, Kus A, Solak M, Toker K, Ağrı Dergisi, 18, 23, (2006)
Tez:
-