24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Pleural puncture and intrathoracic catheter placement during ultrasound guided paravertebral block", Kus A, Gurkan Y, Akgul A, Solak M, Toker K, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, , , (2013)
 • "ULTRASOUND-GUIDED RADIAL ARTERIAL CANNULATION: LONG AXIS/IN-PLANE versus SHORT AXIS/OUT-OF-PLANE APPROACHES?", Berk D, Gurkan Y, Kus A, Ulugol H, Solak M, Toker K, Journal of Clinical Monitoring and Computing, , , (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Infraclavicular block with ultrasound at amputated upper extremity", Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Ciğdem Nur Gök, Mine Solak, Kamil Toker, Ağrı, 22, 134-136, (2013)
 • "Tek Akciğer Ventilasyonunda Çift Lümenli Tüp ile Bronşiyal Blokerin Karşılaştırılması", Kus A, Şahin T, Solak M, Toker K, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 9, 27-33, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ultrasound-Guided radial arterial cannulation: Long Axis/In Plane versus Short Axis/Out-of-Plane approaches?", Berk D, Gürkan Y, Kuş A, Ulugöl H, Solak M, Toker K, , TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, , , (2012)
 • "MORTALİTE TAHMİNİ AÇISINDAN APACHE II RUTİN LABORATUAR TESTLERİNDEN FAZLA BİLGİ VERİR Mİ? ", N Baykara, H Özocak, A Kuş, ZI Arslan, B Yüksel, C Aksu, M Ertargın, M Solak, K Toker, , 46. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, , , (2012)
Devamı »

Dersler

 • Pediyatrik Kardiyopulmoner Resusitasyon, Cerrahi Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Oksijen Tedavisi, Cerrahi Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »