21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Investigation of the Effects of Erosion Test Parameters on the Particle Impengement Velocity by Using CFD Analysis", Barış ÖNEN, Yasemin YILDIRAN, Egemen AVCU, Ali ÇINAR, Acta Physica Polonica A, 127, 1225-1229, (2015)
Tez: Farklı Şekilde Tasarlanmış Nozulların Malzemelerdeki Katı Partikül Erozyonuna Etkilerinin İncelenmesi
0-
2) "An Experimental Study on Impact of Hard Damper Setting on ABS-Braking Performance through Brake Pressure Changes under Rough Road Conditions", Hakan Koylu and Ali Cinar, Mechanics Based Design of Structures and Machines: An International Journal, 41:1, 40-59, (2013)
Tez: Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
0-
3) "Dynamical investigation of effects of variable damper settings induced brake pressure oscillations on axle and wheel oscillations during ABS-braking based on experimental study", Hakan Koylu, Ali Cinar, Meccanica, 48 (5), 1093-1115, (2013)
Tez: Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
0-
4) "Experimental design of control strategy based on brake pressure changes on wet and slippery surfaces of rough road for variable damper setting during braking with activated anti-lock brake system", Hakan Koylu and Ali Cinar, Proc. Ins. Mech. Eng. Part D: Journal of Automobile Engineering, 226(10), 1303-1324, (2012)
Tez: Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
0-
5) "The Influences of Worn Shock Absorber on ABS Braking Performance on Rough Road", Hakan Koylu and Ali Cinar, Int. J. Vehicle Design, 57 (1), 84–101, (2011)
Tez: Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
0-
6) "Amortisör Sönümleme Özelliğine Göre Değişen Fren Basıncı İle ABS Kontrol Parametreleri Arasındaki Etkileşimin Frekans Tepki Fonksiyonu İle İncelenmesi", Hakan KÖYLÜ, Ali ÇINAR, Mehmet UÇAR, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi (J. Fac.Eng. Arch. Gazi Univ.), 26 (3), 549-560, (2011)
Tez: Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
0-