26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Bilgisayar Destekli Rüzgar Tüneli Simülasyonu ve Akış Analizi", Barış ÖNEN, Ali ÇINAR, 2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi (TİMAK 2010) Bildiriler Kitabı, 2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010(TİMAK 2010), , 331-342, (2010)
Tez:
Ulusal
2) "Düz Flaplı Pozitif Kambura Sahip NACA 4412 Kanat Profilinin Aerodinamik Performansının Bilgisayar Destekli Analizi", Barış ÖNEN, Ali ÇINAR, 2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi (TİMAK 2010) Bildiriler Kitabı, 2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010(TİMAK 2010), , 427-436, (2010)
Tez:
Ulusal
3) "Design and Flow Simulation of an Open Circuit Wind Tunnel", Serhat ŞENOL, Ali ÇINAR, EnginSoft International Conference 2009 Proceedings, EnginSoft International Conference 2009 CAE Technologies for Industry and ANSYS Italian Conference 2009, , http://www.enginsoft.com/proceedings/, (2009)
Tez:
Uluslararası
4) "Amortisör Sönümleme Karakteristiğine Göre Dinamik Tekerlek Yarıçapı Değişiminin ABS Kontrol parametresi Olan Kayma Değişimine Etkilerinin Deneysel Analizi", Hakan KÖYLÜ, Ali ÇINAR, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS'09) , , 2022-2027, (2009)
Tez:
Uluslararası
5) "Farklı Karakteristiğe sahip Olan Düşey ve Boylamsal Doğrultudaki Aks Titreşimlerinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi", Hakan KÖYLÜ, Ali ÇINAR, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS'09), , 2028-2033, (2009)
Tez:
Uluslararası
6) "Genetik Algoritma ile Rüzgar Türbini Kanat Sayısı Seçimi ", Nida NURBAY, Ali ÇINAR , VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES’2006)Bildiriler kitabı, VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES’2006), , 756-764, (2006)
Tez:
Ulusal-
7) "Alümina Partikül Takviyeli Alüminyum-Silisyum Esaslı Metal Matriks Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışları", Serpil ÇINAR, Mehmet DURMAN, Ali ÇINAR, 7.Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, 7.Uluslararası Kırılma Konferansı, 2, 589-598, (2005)
Tez:
Uluslararası-
8) "Türkiye’de Rüzgar Enerjisi ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki yeri ", Nida NURBAY, Ali ÇINAR, 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 2, 1040-1046, (2005)
Tez:
Uluslararası-
9) "Rüzgar Türbinlerinin Çeşitleri ve Türbinlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması", Nida NURBAY, Ali ÇINAR, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve sergisi Bildiriler Kitabı, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve sergisi, , 164-168, (2005)
Tez:
Ulusal-
10) "İki Boyutlu Boru Hatlarında Titreşim Analizi", Ali ÇINAR,Tuncer TOPRAK, 6. Ulusal Akustik Kongresi, 6. Ulusal Akustik Kongresi, , 182-192, (2002)
Tez:
Ulusal-
11) "Trafik ve Yol Güvenliğinde Lastiklerin Önemi", Ali ÇINAR,İsmail SARI, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, , 244-251, (2001)
Tez:
Ulusal-
12) "Akışkan Taşıyan Boru Hatlarının Titreşimi", Ali ÇINAR, Tuncer TOPRAK, XI. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler, XI. Ulusal Mekanik Kongresi, , 287-298, (1999)
Tez:
Ulusal-
13) "Boru Hatlarının Titreşiminde Sönüm Modelleri", Ali ÇINAR, Tuncer TOPRAK , 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, , 246-256, (1999)
Tez:
Ulusal-
14) "Genlikler Oranı Yöntemi Kullanılarak İki Boyutlu Boru Hatlarının Titreşim Analizi", Ali ÇINAR, Tuncer TOPRAK, 2.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 351-362, (1999)
Tez:
Uluslararası-
15) "Rulmanlı Yataklarda Titreşim İletimi ve Rulman Hasarlarından Kaynaklanan Titreşimler", Ali ÇINAR, I.Ulusal Deneysel Mekanik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I.Ulusal Deneysel Mekanik Sempozyumu, , 1-13, (1994)
Tez:
Ulusal-