20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Tecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler", Ali Kaya, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22, 1, (2018)
 • "Mihne Hadisesi ve Hadis İlmine Etkileri Bakımından Mihne'nin Sonuçları", Ali Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIX/2, 7-32, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Hz. Peygamber ve Ahlaki İlkeler", "Ali Kaya", , Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, , , (2018)
 • "Kudüs Vakıfları Belge ve Özetleri", Ali Kaya, , slam Vakıfları, Gerçekler, Zorluklar ve Gelecek Vizyonu Sempozyumu (الوقف الاسلامي،،، الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية), Ramallah, Filistin, , , (2011)
Devamı »

Dersler

 • Hadis Metinleri I, Temel İslam Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yazılı-Anlatım (İmla-İnşa) I, Temel İslam Bilimleri,
  • Dili: Diğer | Seviye: Lisans
 • Hadis Tarihi, Temel İslam Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »