18 Ocak 2019 | Cuma
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "İstanbul Şehrengizlerinde Şehrin Kurucu Unsuru Olarak Aşkınlık", Ali Cançelik, Ekev Akademi Dergisi, 61, 83-96, (2015)
Tez:
0
2) "NESÎMÎ DİVANI’NDA “İNSAN”, “ÂDEM” ve BAZI TEMEL VASIFLARI", Ali Cançelik, Türkiyat Mecmuası, 25, 63-84, (2015)
Tez:
0
3) "Divan Şiiri-Osmanlı Klasik Musikisi İlişkisi ve 18. Yüzyıl Divan Şiirinden Örnekler", Ali Cançelik, İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, 23, 19-36, (2013)
Tez: 18. Yüzyıl Divan Şiiri-Musiki İlişkisi
0