22 Haziran 2018 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Şehrin Reddetme Hakkı", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 2, 84-89, (2015)
Tez:
-
2) "Şeyh Galib Divanı'ndaki Bazı Musiki Terimlerinin Dinî-Tasavvufî Anlam Açılımları", Ali Cançelik, RumeliDE-Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2, 67-77, (2015)
Tez:
3) "Şehir ve Şehirli Arasındaki Etkileşim", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 4, 36-43, (2014)
Tez:
-
4) "Ekonomileri Farklı İki Başkent: İstanbul Hartum Üzerine Sınırlı Bir Değerlendirme", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 3, 46-53, (2014)
Tez:
-
5) "Bir Şehir Yöneticisi Olarak Beyrut Belediye Başkanı Selim Ali Selam (1868-1938)", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 5, 15-21, (2014)
Tez:
-
6) "İstanbul Şehrengizlerinde Şehir Toplum ve İnsan Algısı", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 1, 66-71, (2013)
Tez:
-