14 Aralık 2018 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Sözlü Musiki Eserini Olusturan Unsurlar ve Yahya Nazim’in ’xxDidem Yüzüne Nazır’ Adlı Eserinin Tahlili", Ali Cançelik, Kocaeli İlahiyat Dergisi, 2, 1-22, (2018)
Tez:
2) "Divan Siiri Kaynaklıgında Osmanlı’da Bazı Siyasi ve Sosyal Dinamikler. Mukaddime", Ali Cançelik, Mukaddime, 8, 43-66, (2017)
Tez:
-
3) "Divan Siiri Isıgında Osmanlı Yönetiminde Sadakat Liyakat Iliskisi", Ali Cançelik, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 2, 87-100, (2016)
Tez:
-
4) "Şehrin Reddetme Hakkı", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 2, 84-89, (2015)
Tez:
-
5) "Şeyh Galib Divanı'ndaki Bazı Musiki Terimlerinin Dinî-Tasavvufî Anlam Açılımları", Ali Cançelik, RumeliDE-Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2, 67-77, (2015)
Tez:
6) "Istanbul Sehrengizlerinde Sehrin Kurucu Unsuru Olarak Askınlık", Ali Cançelik, EKEV Akademi Dergisi, 61, 83-96, (2015)
Tez:
-
7) "Şehir ve Şehirli Arasındaki Etkileşim", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 4, 36-43, (2014)
Tez:
-
8) "Ekonomileri Farklı İki Başkent: İstanbul Hartum Üzerine Sınırlı Bir Değerlendirme", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 3, 46-53, (2014)
Tez:
-
9) "Bir Şehir Yöneticisi Olarak Beyrut Belediye Başkanı Selim Ali Selam (1868-1938)", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 5, 15-21, (2014)
Tez:
-
10) "Bilgi Üretiminde ve Bilginin Niteliginde Iktidarın Rolü 16 Yüzyıl Osmanlı Imparatorlugu Örnegi", Ali Cançelik, Mukaddime, 5, 95-112, (2014)
Tez:
-
11) "İstanbul Şehrengizlerinde Şehir Toplum ve İnsan Algısı", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 1, 66-71, (2013)
Tez:
-