18 Temmuz 2018 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Menâkıbü'l-Kudsiyye'de İnsan, Toplum ve Mekân Algısı", Ali Cançelik, , II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
2) "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü", Ali Cançelik, , Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, , , (2016)
Tez:
Ulusal
3) "Pertev Mehmed Said Paşa (1785-1837) Divanındaki Sosyal, Kültürel ve Siyasî Mahiyeti Haiz Mazmunların İncelenmesi", Ali Cançelik, , Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
4) "Şehrin Estetik Hafızası: Kitabeler", Ali Cançelik, , Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Geleceğin Şehri Sempozyumu, , , (2014)
Tez:
Ulusal-