18 Ocak 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Aliya’nın Fikirlerinde İnsan ve Saygınlığı", Ali Cançelik, , Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya Izzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, , , (2018)
Tez:
Uluslararası
2) "Osmanlı Cami Kültüründe ve Islevlerinde Vakfiyelerin ve Külliyelerin Rolü: Gebze Çoban Mustafa Pasa Vakfiyesi ve Külliyesi Örnegi", Ali Cançelik, , Uluslararası Çoban Mustafa Pasa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Bursa Sehrengizleri Üzerine Inceleme", Ali Cançelik, , Kurucu Sehirler Bursa ve Floransa, , , (2017)
Tez:
Ulusal-
4) "Menâkıbü'l-Kudsiyye'de İnsan, Toplum ve Mekân Algısı", Ali Cançelik, , II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
5) "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü", Ali Cançelik, , Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, , , (2016)
Tez:
Ulusal
6) "Pertev Mehmed Said Paşa (1785-1837) Divanındaki Sosyal, Kültürel ve Siyasî Mahiyeti Haiz Mazmunların İncelenmesi", Ali Cançelik, , Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
7) "Ferdî Tesebbüs ve Faaliyetlerin Uluslararası RolüDr el Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Serif Örnegi", Ali Cançelik, , II. Uluslararası Türkiye-Afrika Iliskileri Sempozyumu: Siyaset, Ekonomi ve Egitimde Gelecek Perspektifi, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "Şehrin Estetik Hafızası: Kitabeler", Ali Cançelik, , Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Geleceğin Şehri Sempozyumu, , , (2014)
Tez:
Ulusal-