18 Temmuz 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "İstanbul Şehrengizlerinde Şehrin Kurucu Unsuru Olarak Aşkınlık", Ali Cançelik, Ekev Akademi Dergisi, 61, 83-96, (2015)
 • "NESÎMÎ DİVANI’NDA “İNSAN”, “ÂDEM” ve BAZI TEMEL VASIFLARI", Ali Cançelik, Türkiyat Mecmuası, 25, 63-84, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Şehrin Reddetme Hakkı", Ali Cançelik, Şehir Düşünce, 2, 84-89, (2015)
 • "Şeyh Galib Divanı'ndaki Bazı Musiki Terimlerinin Dinî-Tasavvufî Anlam Açılımları", Ali Cançelik, RumeliDE-Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2, 67-77, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Menâkıbü'l-Kudsiyye'de İnsan, Toplum ve Mekân Algısı", Ali Cançelik, , II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, , , (2016)
 • "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşumunda Şehrengizlerin Rolü", Ali Cançelik, , Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Türk Dili I, İslam Tarihi ve Sanatları,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İslami Türk Edebiyatı, İslam Tarihi ve Sanatları,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İmla ve İnşa, Temel İslam Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »