11 Aralık 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "İstanbul Şehrengizlerinde Şehrin Kurucu Unsuru Olarak Aşkınlık", Ali Cançelik, Ekev Akademi Dergisi, 61, 83-96, (2015)
  • "NESÎMÎ DİVANI’NDA “İNSAN”, “ÂDEM” ve BAZI TEMEL VASIFLARI", Ali Cançelik, Türkiyat Mecmuası, 25, 63-84, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Sözlü Musiki Eserini Olusturan Unsurlar ve Yahya Nazim’in ’xxDidem Yüzüne Nazır’ Adlı Eserinin Tahlili", Ali Cançelik, Kocaeli İlahiyat Dergisi, 2, 1-22, (2018)
  • "Divan Siiri Kaynaklıgında Osmanlı’da Bazı Siyasi ve Sosyal Dinamikler. Mukaddime", Ali Cançelik, Mukaddime, 8, 43-66, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Aliya’nın Fikirlerinde İnsan ve Saygınlığı", Ali Cançelik, , Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya Izzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, , , (2018)
  • "Osmanlı Cami Kültüründe ve Islevlerinde Vakfiyelerin ve Külliyelerin Rolü: Gebze Çoban Mustafa Pasa Vakfiyesi ve Külliyesi Örnegi", Ali Cançelik, , Uluslararası Çoban Mustafa Pasa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, , , (2017)
Devamı »

Dersler

  • Türk Dili I, İslam Tarihi ve Sanatları,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
  • İslami Türk Edebiyatı, İslam Tarihi ve Sanatları,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
  • İmla ve İnşa, Temel İslam Bilimleri,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

  • Uluslararası Tarihi Su Yolu Sehirleri
    Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2016)
  • Tavsanlı Zeytinoglu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi
    Diğer tarafından desteklenmiştir. (2016)
Devamı »