22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effect of Algorithm Teaching on the Problem Solving Skills of Deaf-Hard Hearing Students", Arzu Deveci Topal , Esra Çoban Budak , Aynur Kolburan Geçer, PROGRAM-Electronic Library and Information Systems, 51-4, 354-372, (2017)
 • "Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Aynur Geçer, Nejat İra, Eğitim ve Bilim, 40/179, 383-402, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçları İle İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi ", Arzu Deveci Topal, Aynur Kolburan Geçer, Osman Akkaya, Yusuf Emre Güzel, Mustafa Of, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45-45, 159-174, (2019)
 • "Developing the Scale of Problem-Solving Skills for Secondary School-Aged Deaf andHard of Hearing Students", Esra Çoban Budak, Arzu Deveci Topal, Aynur Kolburan Geçer, Pedagogical Research, 3 (1), 1-8, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Arzu Deveci Topal, Aynur Geçer, Esra Çoban Budak, 4.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , Bodrum, Muğla, Türkiye, 4.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , Bodrum, Muğla, Türkiye, 4 - 7 . Ekim, , (2018)
 • "Üniversite Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği Farkindaliklarinin Belirlenmesi", Aynur Geçer, Arzu Deveci Topal, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kartepe, Kocaeli, Türkiye, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kartepe, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım, , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Uzaktan Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Eğitimde Mat.Tas. ve Kull., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bilgisayar I, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »