15 Temmuz 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effect of Algorithm Teaching on the Problem Solving Skills of Deaf-Hard Hearing Students", Arzu Deveci Topal , Esra Çoban Budak , Aynur Kolburan Geçer, PROGRAM-Electronic Library and Information Systems, 51-4, 354-372, (2017)
 • "An Investigation on the Levels of the Ethical Leadership Behaviours and Communication Skills of Principals and the Organizational Commitment of Teachers", Elif Ünal Bozcan,Münevver Yalçınkaya,Nejat İra,Aynur Geçer , Ciencia e Tecnica, 32-10, 2-18, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Developing the Scale of Problem-Solving Skills for Secondary School-Aged Deaf andHard of Hearing Students", Esra Çoban Budak, Arzu Deveci Topal, Aynur Kolburan Geçer, Pedagogical Research, 3 (1), 1-8, (2018)
 • "Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağını Kullanmaya Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği", Aynur Kolburan Geçer, Arzu Deveci Topal, İlkay Solmaz, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 69-92, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ile Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Aynur Kolburan Geçer, Arzu Deveci Topal, Esra Çoban Budak, ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İzmir,Türkiye, ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İzmir ,Türkiye, 2-4 May, , (2018)
 • "Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi", İsmail Çolak, Nejat İra, Aynur Kolburan Geçer, Ali Aksu, ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İzmir, Türkiye, ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İzmir, Türkiye, 2-4 May, , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Uzaktan Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Eğitimde Mat.Tas. ve Kull., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bilgisayar I, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »