23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Catalytic Wet Air Oxidation of Pulp and Paper Industry Wastewater ", Murat Efgan Kibar, Sevil Veli, Ayla Arslan, Serap Ketizmen, Ayşe Nilgün Akın, Journal of Water Chemistry and Technology, , , (2016)
 • "Optimization, modeling and characterization of sol-gel process parameters for the synthesis of nanostructured boron doped alumina catalyst supports", Murat Efgan Kibar, Orhan Özcan, Yeşim Dusova-Teke, Esra Yonel-Gumruk, Ayşe Nilgün Akın, Microporous and Mesoporous Materials, 229, 134-144, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Turkish chemical industry and environmentally friendly technologies", Akın, A.N., Önsan, Z.İ., Eurasian Chemico Technological Journal, 3, 257-266, (2001)
 • " Effect of Temperature and Caustic Soda Concentration on Bauxite Digestion Efficiency", Akın,A.N., Arıkol,M., Önsan,Z.İ., Chimica Acta Turcica, 17, 21, (1989)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Biodiesel production over CaMgAl Hydrotalcite like compounds from waste cooking oil", Emine Emel Çakırca, Ayşe Nilgün Akın, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium Antalya, Turkey, , , , (2016)
 • "Investıgatıon of Catalyst, Reaction Conditions And Process Design for Hydrogen Production from Steam Reformıng of Glycerol", Öykü Parlar, M. Efgan Kibar, A. Nilgün Akın, Meltem Karaman , NCC6-The 6th Catalysis Conference, Bursa-Türkiye, NCC6-The 6th Catalysis Conference, Bursa-Türkiye, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Literature Survey and Presentation, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Kaynak Araştırma ve Sunumu, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Katalitik Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Laboratuar Şartlarında Üretilen Membran Ve Membran Elektrot Üniteleri Kullanılarak Tasarlanan Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pilinde İşletim Parametrelerinin Verim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Bor ve Nano-Bor katkılı Hidroprosesing katalizörü geliştirme
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Biyogazdan hidrojen üretilmesi amacıyla üçlü reformlama reaksiyonları için katalizör ve süreç geliştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »