18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Copolymerization reactions of butadiene monoxide with 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane and styrene oxide and their glycol derivatives", Asgar Kayan, J. Appl. Polym. Sci., 136(14), 47074, (2019)
 • "Multivariate optimization for removal of some heavy metals using novel inorganic–organic hybrid and calcined materials", Elif Cerrahoğlu, Asgar Kayan, Deniz Bingöl, Separation Science and Technology, 53(16), 2563-2572 , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Inorganic-Organic Hybrid Materials and Their Adsorbent Properties", Asgar Kayan, Advanced Composites and Hybrid Materials, in press, https://doi.org/10.1007/s42114-018-0073-y , (2019)
 • "Synthesis, characterization of Ti-/Zr-diphenylpropanedione complexes and their application in the ring opening polymerization of Ɛ-caprolactone", Yağmur Gökalp, Asgar Kayan, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 5(3), 1095-1104, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Synthesis and characterization of newly synthesized schiff base ligand and study adsorption of Murexide dye, ", Seda Karayünlü Bozbaş, Begüm Canan Yıldız, Muhammed Karabulut, Asgar Kayan , ITWCCST , ITWCCST, 7th to 10th September 2018. Kiev, Ukraine. , , , (2018)
 • "Alüminyum ve Kalay İçerikli Yeni Katalizörlerin Hazırlanması ve Halka Açılması Polimerleşmesinde Kullanılması", Gamze Yalçın, Asgar Kayan, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Sözlü sunumlar özel Kitabı,, 25. Ulusal Kimya Kongresi, IS-020, 99, (2011)
Devamı »

Projeler

 • Metal Alkolat Esaslı Katalizörlerin Hazırlanması ve Bunların Halka Açılması Polimerizasyonunda Kullanılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Korozyon ve Bakteri Oluşumuna Karşı Koruyucu Kaplamaların Geliştirilmesi
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • METAL ALKOLAT ESASLI YENİ KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE HALKA AÇILMASI POLİMERİZASYONUNDA KULLANILMASI
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »