23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Seismotectonic content by the source parameters of the 10 June 2012 Ölüdeniz-Fethiye (Dodecanese Islands) Mw 6.1 earthquake and aftershocks (southwestern Turkey)", Bülent Doğan , T. Serkan Irmak, Ahmet Karakaş¸ • Doğan Kalafat, Acta Geodaetica et Geophysica, 51, 15–41, (2016)
 • "Age determination for segments of the North Anatolian Fault (NAF) northern branch by 234U/230Th dating of Soğucak (Yalova) range-front travertines, south Marmara, Turkey", Haluk Selim, Orhan Yavuz, Feyzi Gürer, Ahmet Karakaş, Ömer Taş, Quaternary International, 425, 416–424, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İzmit-Tavşantepe Doğusunda Meydana Gelen Kaya Kaymasının Mühendislik Jeolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi", Karaağaç S, Karakaş A, Coruk Ö, Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yer Bilimleri , 1, 1-9, (2013)
 • "Impact of mass movements in the Kocaeli Province, Turkey ", Ahmet Karakaş, Özkan Coruk, Geology Today, 27, issue 2, 70-73, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kocaeli İli Kuzeyi Mevcut ve Potansiyel Kırmataş Agrega Kaynaklarının Değerlendirilmesi, ", Karakaş A, Coruk Ö, 7.Ulusal Kırmataş Sepozyumu Bildiriler Kitabı, 7.Ulusal Kırmataş Sepozyumu , , 277-283, (2015)
 • "Assesment of 23rd October 2011 Van Earthquake (Mw 7.2) in Terms of Geology and Local Soil Behaviour", Karakaş A, Beyen K., , Kocaeli 2015 5th Int Eq. Symp., , 553-556, (2015)
Devamı »

Dersler

 • Mühendislik Jeolojisinde Proje Tasarım, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • İstatistik, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Mukavemet, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Aydın İli Söke İlçesi Civarında Yüzeylenen Hisartepe Volkaniklerinin Fiziksel, Mekanik ve Mineralojik Özellilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Van İli ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi ve Kaynağının Belirlenerek Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Kocaeli İli Kuzeyi Karbonatlı Kayaçların Agrega Potansiyeli ve Kalitesinin Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »