20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Does the use of derivatives affect firm value? Evidence from Turkey", "Onur Akpınar", "Abdurrahman Fettahoğlu", Journal of Transnational Management, Vol 21, No 2, 53-61, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Forecasting USD/TRY Rate by ARIMA Method ", Abdrurrahman FETTAHOĞLU,Cenk Ufuk YILDIRAN , Cogent Ecnomics Fınance , 5(1), 1-11, (2017)
 • "Sermaye Yapısının İşletmeye Özgü Belirleyicileri:İMKB,Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Bir Uygulama", Abdurrahman FETTAHOĞLU; H.Aydın OKUYAN, Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:3-4;Sayı:3-6(Haziran2007-Aralık 2008), 63-75, (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Does the use of Derivatives Affect Firm Value?Evidence from Turkey", "Abdurrahman Fettahoğlu", "Onur Akpınar", , 24th World Business Congress, , , (2015)
 • "PORTFOLIO OPTIMIZATON WITH BLACK LITTERMAN MODEL: AN APPLICATION ABOUT ISTANBUL STOCK EXCHANGE-KOCAELI CITY INDEX", Abdurrahman Fettahoğlu,Hakan Kapucu,Sibel Fettahoğlu, , International Conference on Mathematical Finance and Economics, , , (2011)
Devamı »

Dersler

 • Portföy Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Portföy Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Menkul Değerler Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • KORDSA'nın Kocaeli'ndeki Toplumsal Konumu
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (1997)
 • DUSA A.Ş'nin Kocaeli'ndeki Toplumsal konumu
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (1997)
 • Kocaeli Bölgesindeki İşletmelerin Profili ve Bu İşletmelerin Kocaeli Sanayi Odasından Beklentileri
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (1996)
Devamı »