23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Difference Equation-Based Transient-State and Steady-State Analysis of Flyback Converter Circuit", Namık Yener, Ali Bekir Yıldız, COMPEL-The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronics Engineering, Vol. 38 (1), pp.81-94, (2019)
 • "Determination of Unified Time-Constans of Switching Circuits in terms of Averaged-Nodal Equations", Ali Bekir Yıldız, Automatika-Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, Taylor&Francis, Vol.58, pp.11-17, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Şebeke Gerilimindeki Azalmaların Tüketici Elektroniği Ürünlerinin Güvenilirliğine Etkisinin Belirlenmesi", Murat Demir, Ali Bekir Yıldız, Mustafa Kavcı, Mustafa Nil, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s.529-536, (2017)
 • "Manyetik Bağlı Devrelerde Max. Güç Aktarımının Belirlenmesi", Ali Bekir Yıldız, 3e Electrotech Dergisi, Sayı : 261, s.138-144, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Determination of the Effect of Short-Term Interruptions in Mains Voltage on the Reliability of Consumer Electronics Products", Murat Demir, Ali Bekir Yıldız, M.Iltır, IEEE Proc. International Conference on Environment and Electrical Engineering, (EEEIC), , , , (2017)
 • "Geri Dönüşlü DC-DC Dönüştürücünün Genelleştirilmiş Düğüm Denklemleri ile Analizi", Hakan Köseni, Ali Bekir Yıldız, International Engineering Research Symposium, , , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Teknik İngilizce, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Elektrik Devreleri I, Elektrik müh.,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Elektrik Devreleri II, Elektrik müh.,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Farklı doğrultucu yapılarının çeşitli yük durumları altındaki harmoniklerinin incelenmesi ve lineer modellerin elde edilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »