12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Dönüştürücü Öğrenme Kuramı Açısından İncelenmesi", "Ayşe Arzu ARI", "Barış Demir", , VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , , , (2016)
Tez:
Uluslararası
2) "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının "Bilim Tarihi" Dersine Yönelik Algılarının İncelenmesi", "Ayşe Arzu Arı", "Barış Demir", , VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , , , (2016)
Tez:
Uluslararası
3) " YANSITICI YAZMA YÖNTEMININ ÖĞRENCILERIN MATEMATIK DERSI BAŞARILARINA ETKILERI", "Ayşe Arzu Arı", "Barış Demir", "Kübra PAk", , International Conference on Quality in Higher Education , , , (2016)
Tez:
Uluslararası
4) "Yansıtıcı Yazma Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumuna Etkileri", "Ayşe Arzu ARI", "Barış Demir","Şeyda Özarmut", , Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , , , (2016)
Tez:
Uluslararası
5) "Ortaokul Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusundaki Akademik Başarısına Çeşitli Yazma Etkinliklerinin Etkisi", "Ayşe Arzu Arı", "Zuhal Yıldırım", , Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
6) "Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine Dayalı Senaryo Tasarımı için 3C3R Modeli", "A. Arzu ARI", "Çağla IŞIK", , 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
7) "Matematik Eğitiminde Çabalayarak Öğrenenler ve Onların Bazı Karakteristik Özellikleri", "A. Arzu ARI", "Cüneyt YAZICI", "Ahmet KÜÇÜK", , 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2014)
Tez:
-
8) "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 6-8. SINIFLAR MATEMATİK PROGRAMI KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", AHMET KÜÇÜK, A. ARZU ARI, TUĞBA BARAN, , X. MATEMATİK SEMPOZYUMU, , 36, (2011)
Tez:
Ulusal-
9) "İlkögretim Matematik Öğretmen Adaylarının Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Görüslerinin İncelenmesi", AHMET KÜÇÜK, A. ARZU ARI, TUĞBA BARAN, , 1.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , , 112, (2011)
Tez:
Uluslararası-
10) "İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Göre Matematik Öğretimindeki İletişimin Önemi", AHMET KÜÇÜK, A. ARZU ARI, BARIŞ DEMİR, ESRA AKARSU, , IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , 8, (2010)
Tez:
Ulusal-
11) "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ", AHMET KÜÇÜK, A. ARZU ARI, BARIŞ DEMİR, TUĞBA BARAN, , IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , 56, (2010)
Tez:
-
12) "ETNOMATEMATİK", A. ARZU ARI, TUĞBA BARAN, , IX. MATEMATİK SEMPOZYUMU, , 167, (2010)
Tez:
Ulusal-
13) "Fuzzy Inverse Compactness", A. Arzu Bural(Arı), Halis Aygün, , Mathematical Methods in Engineering International Symposium , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
14) "Açıklığın Sezgisel Derecesinde Kompaktlık", A. Aru Arı, Halis Aygün, , II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, , , (1990)
Tez:
Uluslararası-