21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2015 | Tez Konusu: Yazma Etkinliklerinin Matematik Öğretimine ve Tutuma Etkileri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Zuhal GÜNDOĞDU
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2013 | Tez Konusu: Matematik Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemlerin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-analiz Çalışması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Beyda TOPAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2011 | Tez Konusu: Probleme Dayalı Öğrenme ve Yapılandırmacılık
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Çağla IŞIK
Diğer Danışman: | Durum: Devam