16 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "A new Schiff base: Synthesis, characterization and optimization of metal ions-binding properties", Ahmet Bilgin, Seda Çetintaş, Elif Cerrahoğlu, Ufuk Yildiz, Deniz Bingöl, Separation Science and Technology, 51, 2138–2144, (2016)
 • "Examination of Gender Differences on Cognitive and Motivational Factors that Influence 8th Graders’ Science Achievement in Turkey", Ömer Acar, Lütfullah Türkmen, Ahmet Bilgin, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11, 1027-1040, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Düşünme Becerilerine ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Olan Etkisi", Ömer Acar, Zehra Tola, Sedat Karaçam, Ahmet Bilgin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 730-749, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Novel Phthalocyanines Bearing 2-(Benzylthio)Etoxy Poly(ε-Caprolactone) Units: Synthesis And Characterization ", Murat Mısır, Nagihan Acıerik, Çiğdem Yağcı, Ahmet Bilgin, , ISTEC 2016 International Science and Technology Conference 13-15 Temmuz 2016, Vienna, Austria, , 769333, (2016)
 • "Twoarmed poly(ε-caprolactone)s with a N-(4-Nitrophenyl)diethanolamine core via ring opening polymerization: Synthesis and characterization", Ahmet Bilgin, Çiğdem Yağcı, Murat Mısır, , European Polymer Congress June 21-26, 2015, Dresden, Germany,, 78, SYN-P-161, (2015)
Devamı »

Dersler

 • Genel Kimya I, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Genel Kimya I, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Genel Kimya Laboratuvarı I, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Network Tarzı Polimerik Ftalosiyaninlerin sentezi, Farklı Polimerizasyon Yöntemlerinde
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2004)
 • Karışık Donörlü Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Geçiş Metal Katyonlarının
  Karadeniz Teknik Üniversitesi, tarafından desteklenmiştir. (2002)
Devamı »