18 Ocak 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ’NDE HİLAFET ANLAYIŞLARI MUHAMMED HAMĪDULLAH VE YÜKSEK HİLAFET KONSEYİ", Abdulkadir Macit, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt 22 - Sayı 2, 833 - 858, (2018)
 • "Milli Görüş ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri", Abdulkadir Macit, Turkish Studies, 12/8, 133-148, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Book Review, Abdulkadir Macit, Şeybânî Özbek Hanlığı Siyasî, İdari, Askerî ve İktisadî Yapı.", Zafer Sever, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 130-135, (2017)
 • "İlk İslam Fetihleri: Savaş-Barış İlişkisi Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi (Müellif İsrafil Balcı)", "Abdulkadir MACİT", İnsan ve Toplum, c. 3, sayı 5, 208-211, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Milli Görüş ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri", , , Uluslararası III. Milli Görüş Sempozyumu, , , (2017)
 • "Zor Zamanda Âlim Olma Ahmet Muhtar Büyükçınar'ın Hayatı ve Din Anlayışı", Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Macit, , Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • İslam Tarihi, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Siyer-i Nebi, İlahiyat Programı,
  • Dili: Diğer | Seviye: Lisans
 • İslam Tarihi I, İlahiyat Programı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kütahya/Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Katalog Projesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • İslam Düşünce Atlası
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2015)
Devamı »