20 Ağustos 2019 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2007 | Tez Konusu: Paroksismal Atriyal Fibrilasyon’un Persistan veya Permanent AF\\\'ye geçişini öngördüren klinik, ekokardiyografik ve biyokimyasal parametreler
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dr. Fatih Çavdar
Diğer Danışman: | Durum: