22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Comparison of the diagnostic performances of diffusion parameters in diffusion weighted imaging and diffusion tensor imaging of breast lesions.", Cakir O, Arslan A, Inan N, Anık Y, Sarısoy T, Gumustas S, Akansel G, Eur J Radiol, Dec;82(12), , (2013)
 • "Malignant versus benign mediastinal lesions: quantitative assessment with diffusion weighted MR imaging. ", Gümüştaş S, Inan N, Sarisoy HT, Anik Y, Arslan A, Ciftçi E, Akansel G, Demirci A., Eur Radiol., Nov;21(11), 2255-60, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "REKTUM KANSERLERİNDE TOTAL MEZOREKTAL EKSİZYON ÖNCESİ MAGNETİK REZONANS (MR) İLE EVRELEME: Beden sargısı, dar FOV ve ince kesit MR yönteminin etkinliği", Neşenur YARAN, Arzu ARSLAN, Ahmet ALPONAT, Gür AKANSEL, Yeşim GÜRBÜZ, Nagihan İNAN, Tahsin SARISOY, Yonca AKGÖZ, Ali DEMİRCİ , Ulusal Cerrahi Dergisi , , , (2007)
 • "MR Imaging and MR Spectroscopy Findings of Multiple Breast Abscess in the Nonlactating Case. ", Anik Y, Inan N, Sarisoy HT, Arslan AS, Demirci, Breast J, , , (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Karaciğer kist hidatik lezyonlarının değerlendirilmesinde FLAIR sekansının rolü ", Hasan Tahsin Sarısoy, Nagihan İnan, Gür Akansel, Arzu Arslan, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi, Sevtap Gümüştaş, Ali Demirci. , , 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2010. , , , (2010)
 • "Mediastinal kitlelerin ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme. ", Sevtap Gümüştaş, Nagihan İnan, Yonca Anık, Hasan Tahsin Sarısoy, Ercüment Çiftçi, Arzu Arslan, Ali Demirci. , , 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2010., , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • Solunum Sistemi Radyolojisine Giriş , ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Meme Hastalıkları Radyolojisi, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Sindirim Sistemi Radyolojisine Giriş, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEDE FARKLI YÖNTEM VE EĞİTİM MATERYALLERİNİN ETKİNLİĞİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »