18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effect of annealing process in water on the essential work of fracture response of ultra high molecular weight polyethylene", Sinan Yilmaz, Taner Yilmaz, A. Armagan Arici, J Mater Sci, 46 (6), 1758-1766, (2011)
 • " Design of optimal joining for friction stir spot welding of polypropylene sheets", Mert, S. & Arici, A., SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING, 16/6, 522-527, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Yat İmalatında Kullanılan CTP Malzeme ve İmalat Yöntemleri Bölüm III: İnfüzyon Yöntemi", Genç Ç., Arıcı A., Gemi ve Deniz Teknolojisi, 178, , (2008)
 • "Yat İmalatında Kullanılan CTP Malzeme ve İmalat Yöntemleri Bölüm II: Vakumlama Yöntemi", Genç Ç., Arıcı A., Gemi ve Deniz Teknolojisi, 178, , (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Hidrotermal yaşlandırmanın çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen malzemenin kırılma davranışına etkisi", Sinan YILMAZ, A.Armağan ARICI, Taner YILMAZ, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, , , , (2010)
 • "Polietilen Doğal Gaz Borularının Elektrofüzyon Kaynağında Karşılaşılan Hataların İncelenmesi", Olğun S., Akkaya B., Kösemen E., Kuşoğlu İ., Arıcı A., Şahin T., 1.Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı’09 Ankara/TURKEY, , , 577-583, (2009)
Devamı »

Dersler

 • Malzeme Bilimine Giriş, Makine Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Döküm Tekniği, Makine Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Mekanik Tasarım Projesi, Makine Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Sürtünme Kaynağı ve MIAB Kaynağı ile Birleştirilmiş Boruların Mikroyapısal ve Mekanik Karakterizasyonu
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Polimer Matrisli Malzemelerin ASJ ile Kesilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Mikro Taneli Ham Kolemanit ile Polipropilen Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Yurtiçi Tüketim Miktarının Arttırılması
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »