27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Using Principal Component Analysis and Fuzzy C-means Clustering for the Assessment of Air Quality Monitoring", Şenay Çetin Doğruparmak, Gülşen Aydın Keskin, Selin Yaman, Atakan Alkan, Atmospheric Pollution Research , , , (2014)
 • "“Possibility of the Most Cost Efficient Choice: A Divided Process Approach to Method and Location Selection for Municipal Solid Waste Management”", M. Kemal Korucu, Ahmet Cihan, Atakan Alkan, İsmail Özbay, Ayhan Karademir, Zerrin Aladağ, Waste Management & Research, , , (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İzmit Kentiçi Ulaşımda Alternatif Toplu Taşıma Sistemlerinin Aksiyomlarla Tasarım Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Gülşen AKMAN, Atakan ALKAN, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, , , (2015)
 • "Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Önce Grupla Sonra Rotala Merkezli Sezgisel Algoritma Önerisi", Zafer Bozyer, Atakan Alkan, Alpaslan Fığlalı, Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7-2, , (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ergonomics Based Decision Analysis in Office Environment and an Application", Cemil ÇELİK, Atakan ALKAN, Zerrin ALADAĞ, Proceedings of the 16. International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, 16.International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, , , (2015)
 • "Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP) Sistemi ile Envanter Düzeyi ve Sipariş Miktarının İyileştirilmesi", Cemil ÇELİK, Atakan ALKAN, Zerrin ALADAĞ, IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiri Kitabı, IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Güvenilirlik, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Güvenilirlik, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Proje Yönetimi, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli de Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Bertarafı için Yöntem ve Yer Seçimi
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Tedarik Zinciri Performansını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »