23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Non-Hodgkin lenfomalı bir hastada hayatı tehdit eden jejunal arteryovenöz malformasyona bağlı alt gastrointestinal sistem kanaması.", Gönüllü, E., Gönüllü, E., Mehtap, Ö., Keski, H., Alponat, A., Hacıhanefioğlu, A. , Ulusal Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Surgery., UCD-307, 2010’da yayınlanmak üzere kabul edildi. , , (2010)
Tez:
-
2) "Hematolojik maligniteli hastalarda görülebilen akciğer komplikasyonlarına yaklaşım.", Gönüllü, E., Mehtap, Ö., Keski, H., Hacıhanefioğlu, A., Mutlu, B, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi., Cilt XXIV. Sayı 1 , s.65-70, (2010)
Tez:
-
3) "Saçlı hücreli lösemili hastalarımızın geriye dönük değerlendirilmesi.", . Gönüllü, E., Mehtap, Ö., Tuncay, M., Dişçi Erdoğan, A., Hacıhanefioğlu, A. , Tepecik Eğit Hast Derg , 2010;20(1):., 41-45, (2010)
Tez:
-
4) "İnvazif aspergilloz kuşkulu hastalarda galaktomannan antijen testi sonuçlarının değerlendirilmesi.", Keçeli-Özcan, S., Mutlu, B., Aksoy, S., Hacıhanefioğlu, A. , ANKEM Derg , 24(4): , 183-187., (2010)
Tez:
-
5) "İlginç bir birliktelik: eşzamanlı akut myeloblastik lösemi ve mide adenokanseri.", Gönüllü E., Gönüllü, E., Hacıhanefioğlu, A., Gönüllü, N. , Tepecik Eğit Hast Derg, 19(1), 49-51 , (2009)
Tez:
-
6) "Lymphomas of Waldeyer’s ring: clinical features, management and prognosis of eleven adult patients.", Hacıhanefioğlu, A., Tarkun, P., Gönüllü, E., Vardar, Ö. , Turkish Journal of Hematology, 25, 75-78 , (2008)
Tez:
-
7) "Lupus Anticoagulant Positivity in autoimmune thyroid Diseases. ", Çelikçi, M., Hacıhanefioğlu, A., Türemen, E., Tarkun, P., Gönüllü, E., Tarkun, İ. , Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism., 12, 88-90 , (2008)
Tez:
-
8) "Ölümcül komplikasyonla sonuçlanan ciddi otoimmün hemolitik anemi olgusu.", Gönüllü, E., Tarkun, P., Hacıhanefioğlu, A., Dişçi Erdoğan, A, MN Dahili Tıp Bilimleri, 3:1, 44-47 , (2008)
Tez:
-
9) "Colon adenocarcinoma with triclonal gammopathy (IgGκ + IgGλ + IgMλ): a case report. ", Tarkun, P., Hacıhanefioğlu, A., Örge Gönüllü, E., Şengül E., Koçak, N. , Haema (Journal of Helenic Society of Hematology), 9(4), 576-578 , (2006)
Tez:
-
10) "Development of autoimmune hemolytic anemia during the treatment of a patient with acute myelomonocytic leukemia", Tarkun, P., Hacıhanefioğlu, A., Demirbaş, E., Turgut, T. , Turkish Journal of Haematology, 22(2), 95-99, (2005)
Tez:
-
11) "Felty sendromu: siklosporin A ve G-CSF ile başarılı tedavi.", Çefle A, Hacıhanefioğlu A, Kaşkari D, İst Ü Tıp Fak Mecmuası, 67: 1, 52-55 , (2004)
Tez:
-
12) "A case with chronic eosinophilic leukemia resulted in blastic transformation", Hacıhanefioğlu, A., Akkaş, M., Tarkun, P., Karakaya, AT., Erçin C., Turkish Journal of Haematology, 21(1), 45-48, (2003)
Tez:
-
13) "Helicobacter pylori infection as a cause of iron deficiency anaemia", Hacıhanefioğlu, A., Edebali, F., Karadenizli, AY., Karakaya, AT.,Şentürk, Ö., Hülagü, S., Haema, Journal of Helenic Society of Hematology, 6(4), 259-266, (2003)
Tez:
-
14) "Trombopoezi değerlendirmede akım sitometrisi ile retikülotrombosit (TO+ trombosit) sayımlarının yeri, ", Hacıhanefioğlu, A., Yenerel, MN., Küçükkaya, DR, Turgut, M, İst. Tıp Fak. Mecmuası , 64: 1-2, , 46-50 , (2001)
Tez:
-
15) "Myelodisplastik sendromda serum beta 2- mikroglobulin düzeyleri", Hacıhanefioğlu, A., Küçükkaya, R., Turgut, M., Yenerel, MN., Nalçacı, M., , İst. Tıp Fak. Mecmuası , 64: 1-2, 66-68, (2001)
Tez:
-
16) "Nadir rastlanan bir lenfadenomegali nedeni: Kikuchi-Fujimoto hastalığı", Diz-Küçükkaya, R., Doğan, Ö., Yenerel, MN., Hacıhanefioğlu, A., Turgut, M., Nalçacı, M., Dinçol, G., İst. Tıp Fak. Mecmuası , 64: 1-2, 97-101 , (2001)
Tez:
-
17) "Akım sitometrisiyle retikülosit analizi: Retikülosit olgunlaşma indeksinin kemik iliği eritropoetik aktivitesinin göstergesi olarak değeri", Yenerel, MN., Diz-Küçükkaya, R., Hacıhanefioğlu, A., Turgut, M., Kalayoğlu- Beşışık, S., Aktan, M., Keskin, H., Nalçacı, M., Dinçol, G., İst. Tıp Fak. Mecmuası , 63: 3, 251-255 , (2000)
Tez:
-
18) "Myelodisplastik sendromlu olgularda paroksismal noktürnal hemoglobinüri klonu araştırması", Yenerel, MN., Diz-Küçükkaya, R., Hacıhanefioğlu, A., Turgut, M., Kalayoğlu-Beşışık, S., Aktan, M., Keskin, H., Nalçacı, M, Sargın, D., Atamer, T., Pekçelen, Y., Dinçol, G., İst. Tıp Fak. Mecmuası , 63: 4, 406-410 , (2000)
Tez:
-
19) "Waldenstöm makroglobulinemisinde klinik bulgular ve prognoz", Hacıhanefioğlu, A., Küçükkaya, R., Turgut, M., Dinçol, G., Pekçelen, Y., , İst. Tıp Fak. Mecmuası , 62: 3, 248-251 , (1999)
Tez:
-
20) "Myelodisplastik sendrom ve lökositoklastik vaskülit: Bir vaka sunumu", . Hacıhanefioğlu, A., Küçükkaya, R., Güllüoğlu, MG., Turgut, M., Nalçacı, M., Dinçol, G., İst. Tıp Fak. Mecmuası , 62: 4, 415-418 , (1999)
Tez:
-
21) "Maltoma: İki olgu sunumu", Hacıhanefioğlu, A., Aktan, M., Turgut, M., Ağan, M., , İst. Tıp Fak. Mecmuası , 62: 1, 88-91 , (1999)
Tez:
-
22) "Konjenital faktör XIII eksikliği: Bir olgunun sunumu", Küçükkaya, R, Hacıhanefioğlu,A., Turgut, M., Nalçacı, M., İst. Tıp Fak. Mecmuası , 62: 4, 427-430 , (1999)
Tez:
-
23) "Megaloblastik anemide beta 2-mikroglobulin seviyeleri", Turgut, M., Bakan, A., Hacıhanefioğlu, A., Küçükkaya, R., Nalçacı, M., , İst. Tıp Fak. Mecmuası , 61: 4, 435-437 , (1998)
Tez:
-
24) "Hematolojik hastalıkların seyri sırasında avasküler kemik nekrozu gelişen 9 hastanın değerlendirilmesi", Nalçacı, M., Dinçol, G., Yavuz, S., Yenerel, M., Hacıhanefioğlu, A., Ümit, H., Sargın, D., İst. Tıp Fak. Mecmuası , 61, 3, (1998)
Tez:
-