17 Kasım 2019 | Pazar
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Curative intraventricular therapy of pediatric ventriculitis due to ESBL-positive Klebsiella pneumoniae with concomitant use of colistin and amikacin", Selim Öncel, Hüseyin Aktürk, , 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (12-16 Mayıs 2015), (2015)
Tez:
Uluslararası
2) "Morganella morgagnii Infection of the First Branchial Cleft Anomaly: A Sign for the Diagnosis", Hüseyin AKTÜRK, İlker DEVRİM, Nuri BAYRAM, Hamit ADIBELLİ, Selim ÖNCEL, , 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (12-16 Mayıs 2015), (2015)
Tez:
Uluslararası
3) "Pott "Puffy" Tümörü - Sinüzitin Nadir Bir Komplikasyonu", Özge YENDUR, Selim ÖNCEL, , 51. Türk Pediatri Kongresi (17-21 Mayıs 2015, İzmir), (2015)
Tez:
Ulusal
4) "Clinical outcomes in children with Herpes simplex encephalitis receiving steroid therapy", Hülya Maraş Genç, Emek Uyur Yalçın, Asuman Bayhan, Hüseyin Aktürk, Selim Öncel, Bülent Kara, Emin Sami Arisoy, , 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (12-16 Mayıs 2015), (2015)
Tez:
Uluslararası
5) "Chlamydia, Chlamydophila and Mycoplasma: "Atypical" organisms extending beyond their "typical" periods in childhood lower respiratory infections", Selim ÖNCEL, Erdal İNCE, Teoman Murat ÖZSAN, İştar DOLAPÇI, Müge ALVUR, , 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, (2012)
Tez:
Uluslararası
6) "Positioning of infants in the neonatal intensive care unit for lumbar puncture as determined by bedside ultrasonography", Selim ÖNCEL, Ayla GÜNLEMEZ, Yonca ANIK, Müge ALVUR, , 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, (2012)
Tez:
Uluslararası
7) "", , , , (2012)
Tez:
-
8) "Post-encephalitis choreoathetosis: Case report", Kara B, Öncel S, Çevik İ, Gümüşlü E, 9th European Pediatric Neurology Society Congress. 11-14 May 2011, Dubrovnik, Croatia., 9th European Pediatric Neurology Society Congress, (2011)
Tez:
Uluslararası-
9) "Varicella related hospitalizatıons in Turkey, 2008-2010: a nationwide survey at prevaccine era (VARICOMP study-1)", 15. Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Türel Ö, Hatipoğlu N, Devrim İ, Ağın H, Günay İ, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç N, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Uygur Külcü N, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu Ç, Çarman KB, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S., , 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, (2011)
Tez:
Uluslararası-
10) "An economic evaluation of pediatric varicella hospitalizations in Turkey: a nationwide survey at prevaccine era (VARICOMP study-2", 16. Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Türel Ö, Hatipoğlu N, Devrim İ, Ağın H, Günay İ, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç N, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Uygur Külcü N, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu Ç, Çarman KB, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S, , 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, (2011)
Tez:
Uluslararası-
11) "Bir çocuk hastada Streptococcus pyogenes ampiyemi", Bengü ÇINAR, Mine UZUNSOY, Selim ÖNCEL, Zeynep Seda UYAN, Emin Sami ARISOY, Çocuk Enfeksiyon Dergisi , 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (2011)
Tez:
Ulusal
12) "10 yaşında bir kız hastada epstein barr virus enfeksiyonuna bağlı gelişen ve tamponada yol açan akut hemorajik perikardit", Altun G, Babaoğlu K, Öncel S, Demirbaş F, Arısoy ES, Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. P139, 04 – 07 Mayıs 2011-Gaziantep., Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (2011)
Tez:
Ulusal-
13) "Herpes simplex tip I ensefaliti - Vaka sunumu", Koray KURT, Ersin ÖZTÜRK, Ajda MUTLU, Selim ÖNCEL, Bülent KARA, Çocuk Dergisi, 33. Pediatri Günleri, (2011)
Tez:
Ulusal
14) "Yenidoğan dönemi dışında gelişen bir Listeria monocytogenes menenjiti", Selim ÖNCEL, Devrim DÜNDAR, Emin Sami ARISOY, , 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal
15) "Yaygın cilt altı amfizemine yol açan yabancı cisim aspirasyonu", Selim ÖNCEL, Şerife Tuba LİMAN, Salih TOPÇU, Abdulkadir BABAOĞLU, Emin Sami ARISOY, Korkmaz BURÇ, Aykut ELİÇORA, , Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal
16) "A sporadic case of visceral leishmaniasis presenting with hemophagocytic lymphohistiocytosis", Selim Öncel, Emine Zengin, Suar Çakı-Kılıç, Emin Sami Arısoy, , 26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, (2008)
Tez:
Uluslararası-
17) "Brodie apsesi", Selim ÖNCEL, Hatice MUTLU, Figen KARACA, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Emin Sami ARISOY, 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Özet Kitabı, 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal
18) "Remisyonda Hodgkin lenfomalı bir çocukta hemofagositik lenfohistiyositoza bağlı yalancı FDG-PET pozitifliği", Funda ÇORAPÇIOĞLU, Selim ÖNCEL, Kezban BERBEROĞLU, SuarÇAKI KILIÇ, Ayşen AYDOĞAN, Semih DOĞAN, , XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal
19) "Kanserli çocuklardaki febril nötropeni ataklarında piperasilin-tazobaktam ve sulbaktam-sefoperazon monoterapilerinin etkinlik ve maliyet yönünden karşılaştırılması: Prospektif randomize bir çalışmanın sonuçları", Ajda MUTLU, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Selim ÖNCEL, , XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal
20) "Annelerine Serklaj Uygulanan Prematürelerde Mortalite ve Morbidite", Ayla GÜNLEMEZ, Gülcan TÜRKER, Deniz KARAKURT, Selim ÖNCEL, Ayşe Sevim GÖKALP, Ayşe Engin ARISOY, Eray ÇALIŞKAN, , 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16), (2008)
Tez:
Ulusal
21) "Time to change the recommendations on puncture wounds?", Selim ÖNCEL, Emin Sami ARISOY, , 25th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, (2007)
Tez:
Uluslararası-
22) "Aşılama sonrası bacakta farkedilen kitle: Bir rabdomiyosarkom olgusu", Aynur AKBULUT, Emin Sami ARISOY, Selim ÖNCEL, , 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal
23) "Bir çocuk hastada adenoidit", Aynur AKBULUT, Selim ÖNCEL, Emin Sami ARISOY, , 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal
24) "Invasive aspergillosis in children", Erdal İNCE, Ergin ÇİFTÇİ, Haluk GÜRİZ, Suat FİTÖZ, Selim ÖNCEL, Mycoses, 2nd Trends in Medical Mycology, (2005)
Tez:
Uluslararası