12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Brusella Enfeksiyonları - Değerlendirme ve Yönetim", Selim ÖNCEL, , 11. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal
2) "Türkiye’ de 2008-2010 Yılları Arasında Suçiçeği Nedeni İle Hastaneye Yatış Nedenleri (VARICOMP-1)", Ener Çağrı Dinleyici, Zafer Kurugöl, Özden Türel, Nevin Hatipoğlu, İlker Devrim, Hasan Ağın, İlker Günay, Nuri Bayram, Ali Kızıldemir, Hasan Tezer, H. Hakan Aykan, Nazan Dalgıç, Betül Kılıç, Gülnar Şensoy, Nurşen Belet, Nihan Uygur Külcü, Aysu Say, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Halil Özdemir, Melike Emiroğlu, Dursun Odabaş, Zeynel Abidin Yargıç, Çağatay Nuhoğlu, Kürşat Bora Çarman, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ümit Çelik, Meda Kondolot, Mustafa Öztürk, Anıl Tapısız, Metehan Özen, Harun Tepeli, Aslınur Parlakay, Ateş Kara, Ayper Somer, Bahar Çalışkan, Sevtap Velipaşalıoğlu, Selim Öncel, Emin Sami Arısoy, Ekrem Güler, Tahir Dalkıran, Denizmen Aygün, Saadet Akarsu, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 5, 287-288, (2011)
Tez:
Ulusal
3) "AN ECONOMIC EVALUATION OF PEDIATRIC VARICELLA HOSPITALIZATIONS IN TURKEY: A NATIONWIDE SURVEY AT PREVACCINE ERA (VARICOMP STUDY-2)", Ener Çağrı Dinleyici, Zafer Kurugöl, Özden Türel, Nevin Hatipoğlu, İlker Devrim, Hasan Ağın, İlker Günay, Nuri Bayram, Ali Kızıldemir, Hasan Tezer, H. Hakan Aykan, Nazan Dalgıç, Betül Kılıç, Gülnar Şensoy, Nurşen Belet, Nihan Uygur Külcü, Aysu Say, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Halil Özdemir, Melike Emiroğlu, Dursun Odabaş, Zeynel Abidin Yargıç, Çağatay Nuhoğlu, Kürşat Bora Çarman, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ümit Çelik, Meda Kondolot, Mustafa Öztürk, Anıl Tapısız, Metehan Özen, Harun Tepeli, Aslınur Parlakay, Ateş Kara, Ayper Somer, Bahar Çalışkan, Sevtap Velipaşalıoğlu, Selim Öncel, Emin Sami Arısoy, Ekrem Güler, Tahir Dalkıran, Denizmen Aygün, Saadet Akarsu, , 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), , , (2011)
Tez:
Uluslararası
4) "VARICELLA RELATED HOSPITALIZATIONS IN TURKEY, 2008-2010: A NATIONWIDE SURVEY AT PREVACCINE ERA (VARICOMP STUDY-1)", Ener Çağrı Dinleyici, Zafer Kurugöl, Özden Türel, Nevin Hatipoğlu, İlker Devrim, Hasan Ağın, İlker Günay, Nuri Bayram, Ali Kızıldemir, Hasan Tezer, H. Hakan Aykan, Nazan Dalgıç, Betül Kılıç, Gülnar Şensoy, Nurşen Belet, Nihan Uygur Külcü, Aysu Say, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Halil Özdemir, Melike Emiroğlu, Dursun Odabaş, Zeynel Abidin Yargıç, Çağatay Nuhoğlu, Kürşat Bora Çarman, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ümit Çelik, Meda Kondolot, Mustafa Öztürk, Anıl Tapısız, Metehan Özen, Harun Tepeli, Aslınur Parlakay, Ateş Kara, Ayper Somer, Bahar Çalışkan, Sevtap Velipaşalıoğlu, Selim Öncel, Emin Sami Arısoy, Ekrem Güler, Tahir Dalkıran, Denizmen Aygün, Saadet Akarsu, , 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), , , (2011)
Tez:
Uluslararası
5) "Türkiye’de Suçiçeği Nedeni ile Hastaneye Yatışların Epidemiyolojik ve Ekonomik Değerlendirmesi (VARICOMP-2)*", Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Zafer KURUGÖL, Özden TÜREL, Nevin HATİPOĞLU, İlker DEVRİM, Hasan AĞIN, İlker GÜNAY, Nuri BAYRAM, Ali KIZILDEMİR, Hasan TEZER, H. Hakan AYKAN, Nazan DALGIÇ, Betül KILIÇ, Gülnar ŞENSOY, Nurşen BELET, Nihan UYGUR KÜLCÜ, Aysu SAY, Ergin ÇİFTÇİ, Erdal İNCE, Halil ÖZDEMİR, Melike EMİROĞLU, Dursun ODABAŞ, Zeynel Abidin YARGIÇ, Çağatay NUHOĞLU, Kürşat Bora ÇARMAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Ümit ÇELİK, Meda KONDOLOT, Mustafa ÖZTÜRK, Anıl TAPISIZ, Metehan ÖZEN, Harun TEPELİ, Aslınur PARLAKAY, Ateş KARA, Ayper SOMER, Bahar ÇALIŞKAN, Sevtap VELİPAŞALIOĞLU, Selim ÖNCEL, Emin Sami ARISOY, Ekrem GÜŞER, Tahir DALKIRAN, Denizmen AYGÜN, Saadet AKARSU, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 5 (Suppl 1), 288, (2011)
Tez:
Ulusal
6) "Çocuklarda sepsis ve septik şok patojenezi", Selim ÖNCEL, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 7. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 5 (Suppl 1), 101-105, (2011)
Tez:
Ulusal
7) "Çocuklarda akut otitis media", Selim ÖNCEL, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 3, 39-42, (2009)
Tez:
Ulusal
8) "Çocuklarda Hastane İnfeksiyonları - Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz", Selim ÖNCEL, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2007, 11, 93-97, (2007)
Tez:
Ulusal